SON DAKİKA
Hava Durumu

10 aralık dünya insan hakları günü

10 Aralık 1948 yılında yayınlanan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin kabulünün 72. Yıldönümü… 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününün 72. Yılı… Dile kolay, tam 72 yıl…

Haber Giriş Tarihi: 09.12.2020 18:04
Haber Güncellenme Tarihi: 09.12.2020 18:04
Kaynak: Sabah
10 aralık dünya insan hakları günü

DEMOKRASİ NÖBETİMİZ HİÇ BİTMEYECEKTİR.

 

Bugün, çağdaş insan hakları belgelerinin anayasası olarak kabul edilen, İnsanın değişimi ve gelişmesinin sonucunda 10 Aralık 1948 yılında yayınlanan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin kabulünün 72. Yıldönümü… 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününün 72. Yılı… Dile kolay, tam 72 yıl…

 

21.Yüzyılda ve Evrensel Bildirgenin 72. Yılında, Dünyada olumlu örneklerin aksine Türkiye’de, yeni kuşak insan hakları bir yana, en temel insan haklarında yaşanan ihlallerin ulaştığı boyutlar karşısında iyimser olabilmek ne yazık ki olanaksızdır. Hukuk ta verilen hak geri alınmaz kuralı çiğnenmekte, nitelikli iş gücü, 2 yıl üniversite teknik eğitimi alan Teknikerler teknik eleman tanımı dışında tutularak Şantiye şefliğinde yetersiz görülmekte, aldıkları eğitim yok sayılmaktadır.

 

“Hak, birilerinin size vereceği bir şey değil, hiç kimsenin sizden alamadığı bir şeydir.” Ramsey Clark

 

Teknikerler Ülkemiz yükseköğrenim kurumlarının yetiştirdiği üretici iş gücü, endüstri ve sanayisinin can damarlarıdır. Bu iş gücünün ekonomiye katma değer üretmesi, yasal haklarımızın gözetilmesi ile olur.

 

Endüstri, Sanayi ve Ticaret bütünlüğünün; İş Dünyası içerisinde azami verime ulaşmasında, çalışanların iş disiplinini mesleki prensiplere uyma konusunda Meslek Odaları ve Kuruluşları çok büyük önem arz etmektedir. Türkiye’nin Yüksek öğrenimli teknik eleman potansiyeli olan 2 yıl üniversite eğitimi alan Teknikerlerin, Mesleki Oda kurulmasına verilmeyen izin ve lisans tamamlama eğitiminden mahrum edilmesi Ülkemiz Anayasal eşitlik ilkesine aykırı olduğu gibi hukuk sisteminde adaletsizlik olup İnsan haklarına da aykırıdır.

 

İnsanın en önemli hakkı yaşama hakkıdır. Yaşama hakkını düşünme, eğitim-öğretim, çalışma, iletişim… Hakları desteklemektedir. Tüm bunlar da eğitim hakkıyla beslenebilir. Anayasamızda “Kimse eğitim ve öğretim hakkından mahrum bırakılamaz” denilmektedir. MYO mezunu, Hemşirelere, Ebelere, Öğretmenlere, Polislere, İlahiyat, İşletme, İktisat, Tapu ve Kadastro mezunlarına tanınan sınavsız lisans tamamlama imkânı genişleyerek devam etmektedir. Bu hak tüm teknikerlere verilmelidir.

 

Teknikerlik Ekonomiye üretici güç, Ülkeye katma değer üretmektir. Tüketici haklarının korunması, Nitelikli hizmet almak, Uzaya üs kurmak demektir. Denizciliğin-Havacılığın gelişmesi, Sağlıklı gıda demektir. Hayvancılığın benimsenmesi, Ziraatın teknolojiyle bütünleşmesi demektir. Madenciliğin uykudan uyanması demektir. Toplum sağlığı demektir. Endüstrinin ayağa kalkması, Kaynakların yerinde değerlendirilmesi demektir. Terörizme karşı teknolojik mücadele demektir. Uluslararası boyutta teknolojik, ekonomik, iktisadi güç demektir. Bir başka deyişle; Sofralara ucuz aş, İşsizlere iş kapısı, Evsizlere ev demektir.

 

Görüldüğü üzere sorun sadece Teknikerlerin meselesi değildir. “Bir tek kişiye yapılan haksızlık, bütün topluluğa yönelmiş gibidir. “ (Montesquieu) sözünü hatırlatırken, İnşallah “Mezun sayısı 4 milyona ulaşan Tekniker meslektaşlarımızın son 20 yılda tek tek ellerinden alınan Kamu, Özel Sektör ve Serbest çalışma alanlarında sahip olduğu kazanılmış yasal hakları yeniden verilir.

 

İnsan hakları, kişiyi kendi özüyle yaşatacak kurallardır. Bizler; mimar mühendis tekniker teknisyen her birisi bir ailenin fertleri olup güçlü zincirin halkalarıdır diyerek çalışmaktayız. İnsanın insana hükmetmesi, onu ezmesi insan onuruna yakışmayan ve kabul edilemeyecek bir davranıştır. Bu tür ayırımların yapıldığı toplumlarda kavga, çatışma, isyan eksik olmamıştır. Kavga ve çatışma ile bir yere varamayız. TMMOB ğine sesleniyoruz; bakınız Daha dün Samsun Ziraat Mühendisler odası bir

açıklama yaparak Tarım Danışmanlığında ziraat teknikerlerinin ve diğer alan teknikerlerinin tarım danışmanlığı yapmaları ve yetkilerinin artırılması yönünde destek açıklaması yapmıştır. Doktorlarımız ile hemşirelerde bir arada belirlenen görevleri birlikte yapmaktadır. TMMOB liği, Teknikerleri şantiyelerden uzaklaştırma düşüncesinden vazgeçmeli birlikte yaşamayı, paylaşmayı öğrenmelidir.

 

Daha dün gibi 2019 yılında Çev.Şeh.Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelik ile Mimar mühendisler ile birlikte belirli sınırlarda Teknikerlerin de şantiye şefliği yapmalarına imkan tanınmış iken 23 Eylül 2020 tarihi TMMOB liği tarafından açılan dava ile 9 Ekim 2020 bu yönetmelik durdurma kararı alınmış ve şantiyeler şefsiz, teknikerler işsiz bırakılmıştır. Çev.Şeh.Bakanlığı tarafından yeniden bir yönetmelik ile Teknikerler şantiyelerine kavuşturulmalıdır.

 

AB’ye girme mücadelesi veren, yüzünü gelişmişliğe dönmüş, modern yaşamı benimsemiş olan ülkemizde, Gelişmiş ülkeler yetişmiş insan gücünü geleceğin teminatı olarak el üstünde tutarken, ülkemizin öz kaynakları ile yetiştirilen Teknikerlerin, etkisiz eleman konumuna itilmesinin izahı yoktur.

 

EĞER TEKNİKERLERE İHTİYAC YOK İSE, MESLEK YÜKSEKOKULLARININ DEVAM ETTİRİLMESİNDE ISRARCILIĞIN GEREKÇESİ NEDİR? NİÇİN HER YENİ GÜNDE MESLEK YÜKSEKOKULLARI AÇILMAKTADIR?

 

TBMM deki tüm seçilmişlere, bürokratlara, YÖK’e amir ve yöneticilerine güvenimiz ve umudumuz tam olup “Mağdur, mazlum ve mahrumun yanında olmak bizim en büyük şiarımızdır. Bundan sonra yapılması gereken insan haklarına daha saygılı, daha demokratik, şeffaflık ilkesini her alanda ön planda tutmaktır” diyen Sayın cumhurbaşkanımızın kimsesiz sahipsiz bırakılan mazlum ve mağdur olan teknikerlerin sorunlarına çözüm bulacaklarını, teknikerlerin uzattıkları eli tutacaklarına inanıyoruz ki teknikerler elinden tutanı mahcup etmeyecektir.

 

Anayasamızın amir hükümlerine göre teknikerler aleyhine eşitlik ilkesinin çiğnendiğini, ülkemizin yüksek öğrenim kurumlarından nitelikli mesleki bilgi formasyonu alarak mezun edilen meslektaşlarımızın diplomalarının yalnızca bir kâğıt parçasından ibaret olamayacağını ülke yöneticileri de bilmektedir.

 

T.B.M.M. ne verilecek olan kanun teklifi ile “Tekniker Odaları Birliği’nin kurulmasına izin verilmesini” Görev-Yetki-Sorumluluklarımızın belirlenmesini, Lisans Tamamlama Yönetmeliği’nin sil baştan değiştirilerek AB Yaşam Boyu Eğitim Projesi kapsamı makul bir yönetmelik yayımlanmasını, Eğitimde adaletsizliğin giderilmesini, Özlük ve sosyal hakların iyileştirilmesini, Askerlik süresinde teknikerlerinde dikkate alınmasını gibi örneklerini çoğaltabileceğimiz taleplerimizi, kısacası Yasa, yönetmelik, tüzük ve genelgeler ile bakınız yeni bir şey değil teknikerlerin elinden alınan hakların iadesini talep etmekteyiz. Bu çok önemli…İnanıyoruz ki Potansiyelimizi harekete geçirmek, Türkiye’yi daha yukarıya çıkaracaktır.

 

İSTİKRAR İÇİN DÜNYA İLE YARIŞMAK İÇİN TÜRKİYENİN YÜKSEK EĞİTİMLİ TEKNİK POTANSİYELİ YOK SAYILMAMALI, GÖRMEZLİKTEN GELİNMEMELİ, HAREKETE GEÇİRİLMELİDİR.

 

ORDU Teknikerler Derneği olarak asla kimseyi kırmak, eğmek, gibi bir yaklaşımımız yoktur. Doğduğumuz yaşadığımız memleketimizde yapılan her doğrunun yanında, yanlışında karşısında duruşumuzdan vazgeçmeyecek, bilgi ve birikimlerimizi kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz.

 

“Dünyanın fiilen bir yerinde rahatsızlık varsa “Bana ne ” dememeliyiz. Böyle bir rahatsızlık varsa tıpkı kendi işimizde olduğu gibi onunla ilgilenmeliyiz.” (Mustafa Kemal Atatürk) sözü ile yolumuza devam ediyoruz.

 

Değerli kamuoyu; Demokratik bir ülkede güven içerisinde insan onuruna yakışır şekilde yaşamak herkesin hakkıdır. İnsan Hakları Beyannamesi tüm insanların hiçbir ayrım gözetilmeksizin yalnızca insan oluşlarından dolayı eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahip olmasını garanti altına almaktadır. Buna göre, herkes cinsiyet, ırk, renk, din, dil, yaş, tabiiyet, düşünce farkı, ulusal veya toplumsal köken, zenginlik gibi fark olmaksızın kanun karşısında eşittir.

 

08 Aralık Salı akşamı Şampiyonlar ligi mücadelesi veren İstanbul Başakşehşr spor teknik ekibinden Pierre Webo’ya maçın 4. Hakemi tarafından yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

 

En iyi koruma Demokrasidir diyerek; 10 Aralık Dünya insan hakları ve demokrasi gününü kutluyor saygılarımı sunuyorum. Bu anlamlı günün milletimize ve tüm teknikerler ailesine, hayırlı olmasını diliyor; adalet, eşitlik, özgürlük temelinde mutlu ve sağlıklı bir gelecek diliyorum.

 

Teknikerler Derneği ORDU İl Başkanlığı

İl Başkanı Musa Kıranlı

Kaynak: Sabah

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.