SON DAKİKA
Hava Durumu

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YÜCELER’DE ARSA SATIYOR

Ordu Büyükşehir Belediyesi 2 adet arsayı satışa çıkardı. Satışa çıkarılan arsalardan birinin Ünye’nin Yüceler Mahallesi’nde olduğu öğrenildi.

Haber Giriş Tarihi: 06.02.2023 14:20
Haber Güncellenme Tarihi: 06.02.2023 14:20
Kaynak: Haber Merkezi
https://52haber.net/
ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YÜCELER’DE ARSA SATIYOR

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI İHALE İLANI
 
Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesine ait aşağıdaki tabloda belirlenen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a ve 45. maddeleri gereğince satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.
Sıra    Taşınmaz Adresi    Muhammen Satış Bedeli    Geçici Teminat    İhale Tarihi    İhale Saati    
1    Altınordu İlçesi Akyazı Mahallesi Akyazı Mevki 1716 ada 1 parselde kayıtlı 347,95 m² yüzölçümlü Tarla nitelikli taşınmaz    1.766.000,00 TL    52.980,00 TL    26.10.2022    14:00    
2    Ünye İlçesi Yüceler Mahallesi Yalı Mevki 3636 ada 4 parselde kayıtlı 2.634,85 m² yüzölçümlü Arsa nitelikli taşınmaz    4.890.000,00 TL    146.700,00 TL    26.10.2022    14:05    
3    Ünye İlçesi Yüceler Mahallesi Yalı Mevki 3636 ada 5 parselde kayıtlı 2.502,06 m² yüzölçümlü Arsa nitelikli taşınmaz    4.005.000,00 TL    120.150,00 TL    26.10.2022    14:10    
4    Ünye İlçesi Yüceler Mahallesi Kalafat Mevki 4064 ada 1 parselde kayıtlı 23.569,17 m² yüzölçümlü Arsa nitelikli taşınmaz    21.100.000,00 TL    633.000,00 TL    26.10.2022    14:15    
5    Altınordu İlçesi Selimiye Mahallesi 343 ada 22 parselde kayıtlı 299,52 m² yüzölçümlü Altında Bodrumu Olan ve Herkatı Çift Daireli Beş Katlı On Daireli Kargir Apartman ve Arsa nitelikli taşınmaz    2.780.000,00 TL    83.400,00 TL    26.10.2022    14:20    
6    Altınordu İlçesi Akçatepe Mahallesi Karamanlı Mevki 3339 ada 25 parselde kayıtlı 514,89 m² yüzölçümlü Arsa nitelikli taşınmaz    878.935,00 TL    26.369,00 TL    26.10.2022    14:25    
7    Altınordu İlçesi Akçatepe Mahallesi Karamanlı Mevki 3339 ada 24 parselde kayıtlı 525,81 m² yüzölçümlü Arsa nitelikli taşınmaz    902.400,00 TL    27.072,00 TL    26.10.2022    14:30    
 
Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden satın alınacaktır.
İhaleler Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sok. No:2/1 Altınordu/ORDU adresinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun hükümleri gereğince yapılacaktır.
İstekliler ihaleye katılmak için istenilen belgeleri dosya halinde ihalenin yapılacağı tarihten 1 gün önce saat 17:00’a kadar Ordu Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı-Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 
İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler:
Gerçek Kişiler :
Yasal Yerleşim Yeri belgesi.
Nüfus kayıt örneği.
Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
İhalenin yapıldığı yıl içinde veya ihale tarihinden önce en fazla 6 ay içerisinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi.
Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu.
Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (1- 2- 3-4- 7-9. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir. )
Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.
İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge.
Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (OSKİ) ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.
Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu.(EK-1) (Akçatepe Mah. 3339 ada 4 ve 5 parsellere katılacaklarda aranmayacaktır.)
Tüzel Kişiler:
Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,
Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküleri ile Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış güncel Ticaret Sicil Tasdiknamesi.
İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,
Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. ( 1-6-8. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir. )
Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.
İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge.
Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (OSKİ) şirket ve şirket ortaklarının ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.
İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.
Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu.(EK-1) (Akçatepe Mah. 3339 ada 4 ve 5 parsellere katılacaklarda aranmayacaktır.)

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.


Ordu Büyükşehir Belediyesi
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.