SON DAKİKA
Hava Durumu

Evde Bakım Hizmetinde Neler Değişecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 26 Mayıs 2023 tarihinde 32202 sayılı Resmî Gazete’de Evde Bakım Yönetmeliği yayınlandı.

Haber Giriş Tarihi: 26.05.2023 15:34
Haber Güncellenme Tarihi: 26.05.2023 15:34
Kaynak: Haber Merkezi
https://52haber.net/
Evde Bakım Hizmetinde Neler Değişecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 26 Mayıs 2023 tarihinde 32202 sayılı Resmî Gazete’de Evde Bakım Yönetmeliği yayınlandı. Bu yönetmeliğin yayınlanmasıyla birlikte evde bakım hizmetinde bazı değişiklikler gerçekleşecek. Hali hazırda evde bakım hizmetinden faydalananları da etkileyecek bu değişikliklere kısaca bu yazıda değinmek istiyorum.

Evde bakım hizmeti daha önceleri “Bakıma Muhtaç Engellilerin Tespiti Ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre uygulanırken, bundan sonra “Evde Bakım Yönetmeliği” hükümlerine göre uygulanacak. Bu noktada ilk değişiklik yönetmeliklerin amaç ve kapsam kısımlarında karşımıza çıkıyor. Bir önceki yönetmeliğin amacı ve kapsamı tüm bakım hizmetlerini kapsarken yeni yönetmelikteki düzenlemeler sadece evde bakım hizmetiyle sınırlandırılmış halde.

20/2/2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ile Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik (ÇÖZGER) hükümlerine göre sağlık kurulları tarafından hazırlanan ve Engellilik sınıflandırmasına göre tam bağımlı, çocuklar için, “Çok ileri düzeyde ÖGV”, “Belirgin ÖGV” ve “Özel koşul gereksinimi var (ÖKGV) ibareli raporun bulunması kişinin bakıma ihtiyacı olan engelli” şeklinde tanımlanması için gerekecek. 2019 yılından önce alınan raporlarda “Ağır Engelli” veya “Ağır Özürlü” ibaresi bulunanlarda bu kapsamda değerlendirilmeye devam edilecek. Burada unutulmaması gereken evde bakım hizmetine başvururken veya evde bakım hizmetinden faydalanırken sadece son alınan raporun dikkate alınacağı ve daha önce alınan raporların kabul edilmeyeceği.

Evde Bakım Hizmetinden Faydalananları Da Kapsayan Değişiklikler Yönetmelikte Yer Aldı

Evde bakıma ihtiyacı olan engelli bireyin il içinde veya il dışında refakatli veya refakatsiz olarak tedavi görmesi durumunda engelli bireyin evde bakım yardımı devam ettirilecek. Daha önceleri engellinin tedavi gördüğü durumlarda dosya durdurulabiliyor ve evde bakım ücreti kesintiye uğrayabiliyordu. Ancak engelli bireyin takibinin yapılmadığı, bakım verenin sorumluluklarını yerine getirmediği hususunda bir bildirim veya tespit olması durumunda heyet tarafından durum değerlendirilerek hizmetin devamına veya sonlandırılmasına karar verilebilecek.

Bakım verenin, çeşitli nedenlerle engelli bireyin bakımını geçici olarak gerçekleştiremeyecek olması halinde durum bir dilekçe ile il müdürlüğü veya sosyal hizmet merkezi müdürlüğüne bildirilmesi, Talebin de heyet tarafından hazırlanacak kontrol ve denetim raporu ile uygun görülmesi ve kararın il müdürlüğünce onaylanması halinde aynı hanede ikamet eden ve akraba tanımında yer alan bir başka akrabası tek seferde veya farklı zamanlarda 30 gün süre ile bakımı gerçekleştirebilecek. Daha önceki uygulamada kısa süreli bakıcı değişikliği yapılmazken yeni yönetmelikte bu durum düzenlenmiş halde.

Kısa süreli bakım ve rehabilitasyon merkezi hizmetinden yararlanmak istenildiğinde yaşanan evde bakım ücretinin kesilmesi ve daha sonra yeniden başvuru alınması esnasında yaşanan sorunları aza indirmesinin yanısıra sürekli olarak bakım hizmeti sağlayan kişinin de bireysel hayatına dair planlama yapabilmesini de sağlayacak.

Evde bakım yardımından yararlanan bakıma ihtiyacı olan engelli bireyler, hazırlanacak sosyal inceleme raporu ile uygun görülen süreyle sınırlı olmak kaydıyla gündüz hizmet merkezlerinden ayda en fazla 72 saate kadar hizmet alabilecek. Bu sürede hizmetten yararlanan engelli bireylerin evde bakım yardımı devam edecek.

Şiddet durumlarında engelli birey ile birlikte geçici olarak kadın konukevine yerleşenlerin evde bakım yardımı devam edecek.

Yönetmelikte yapılan en önemli değişiklik ise gelir durumunun tespitinde dikkate alınacak unsurlar. Yine her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olması şart koşulmaya devam ediliyor. Bir önceki yönetmeliğe göre her türlü maaş, sosyal yardım, burs, kira, ticari, zirai vb. gelirler toplanıp hanede yaşayan kişiye bölünürken yeni yönetmelikte bu gelirlerin yanısıra; hanenin ikamet ettiği konut haricinde diğer konutları için takdir edilen veya beyan edilen rayiç bedelinin 240’ta biri ve takdir edilen veya beyan edilen aylık kira getirisinin toplamı, eğer ikamet edilen konut haricindeki konut için kira geliri elde edilmiyorsa veya kira geliri beyan edilmiyorsa konutun rayiç bedelinin 120’de biri, Yine dükkânlar için takdir edilen veya beyan edilen rayiç bedelin 240’ta biri ve takdir edilen veya beyan edilen aylık kira getirisinin toplamı, eğer dükkân için kira geliri elde edilmiyorsa veya kira geliri beyan edilmiyorsa dükkânın takdir edilen veya beyan edilen rayiç bedelinin 120’de biri, hanenin depo, arsa, arazi, tarla ve benzeri için rayiç bedelin 240’ta biri ve takdir edilen veya beyan edilen zirai/ticari/kira ve benzeri getirilerinin toplamı, hanenin binek aracı için aracın kasko veya rayiç bedelinin 120’de biri, hanenin ticari/zirai amaçlı aracı için aracın kasko bedelinin 120’de biri, kasko bedelinin belirlenememesi halinde ise rayiç bedelinin 120’de biri ile bu araçların takdir edilen veya beyan edilen aylık zirai, ticari, kira ve benzeri getirilerinin toplamı, hanenin büyük ve küçükbaş hayvanları için il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerinden temin edilen yıllık getiri miktarının aylık tutarı, hanenin tespit veya beyan edilen banka mevduatı gibi menkul serveti için faiz oranına göre hesaplanacak aylık getirisinin iki katı tutarı, Bakanlık tarafından ödenen düzenli ve düzensiz yardımlar, koruyucu aile ödemeleri, burs, harçlık gibi nakdî olarak verilmekte olan sosyal yardımların aylık ortalaması, yıllık tarımsal destek geliri tutarının aylık ortalaması, aynı hanede ikamet etmemesine rağmen nafaka yükümlüleri tarafından sağlanan destek tutarı, uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışanların gelirleri ve diğer gelirlerin toplamının aylık ortalaması da hane gelir hesaplamasına dahil edilecek. Vergi indirimlerinden faydalanılarak alınan ve engelli adına kayıtlı olan araçlar için vergiler indirilmiş tutarın 120’de biri dikkate alınacak.

Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce yardımdan yararlanmaya başlamış kişilerin, hane, gelir, sağlık ve benzeri nedenlerle yardımdan yararlanma koşullarında değişiklik olması halinde bu kişilerin durumu bu Yönetmelik kapsamında tekrar değerlendirilecek.

Sonuç olarak; kısa süreli bakıcı değişikliği, geçici süre bakım ve rehabilitasyon merkezinden faydalanma, 72 saatlik sürenin yetersizliğine rağmen gündüz hizmet merkezlerinden evde bakım ücreti alırken faydalanabilme, engelli bireyin il içinde veya il dışında refakatli veya refakatsiz olarak tedavi görmesi durumunda ücretin ödenmesi ve kadın konuk evinde geçici kalınma halinde hizmetin sonlandırılmayacak olması gibi yenilikler barındıran bu yönetmelikte gelir durumunun tespitinin değişmesi bazı kişilerin evde bakım ücretinin kesilmesine neden olacak. Burada özellikle kişinin ikamet ettiği evin hesaplanmaya katılmadığını da tekrar hatırlatmak istiyorum.

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.